Clubhuis & Speelplaats

Project Clubhuis & speelplaats

Beschrijving:

Met het project “Clubhuis & speelplaats” wil de stichting Amigos de João Afonso een vaste plek voor sociale interactie zoals een speeltuin voor de kinderen en een clubhuis voor de ouderen laten bouwen. Op dit moment ontbreken deze, waardoor er weinig te doen is in de dorpen en de verveling toeslaat onder in het bijzonder de jongeren. Het effect hiervan is merkbaar, doordat voornamelijk de jongeren uit João Afonso vertrekken naar plekken die wel aantrekkelijk zijn. De ouderen zitten vaker binnen en er is vaker sprake van het fenomeen “isolement”. De stichting ziet en weet dat dit beter kan!

Doel:

Het doel van de stichting Amigos de João Afonso voor dit project is het bevorderen van de onderlinge interactie van de lokale bevolking van João Afonso, zodat ontvolking van de dorpen en isolement onder de ouderen wordt tegengegaan.

Beoogde realisatieperiode:

2019-2021

Project status:

Dit project is nog niet gestart. Er is inmiddels een bouwplan opgesteld en goedgekeurd en met dit plan zal naar verwachting in 2018 een start worden gemaakt.

 

clubhuis_imprclubhuis_top