Toegangsweg

Project Toegangsweg

Beschrijving:

Met het project “Toegangsweg” wil de stichting Amigos de João Afonso de bestaande weg doortrekken van Figueral tot Fajã dos Cumes. Dit houdt in dat het looppad zal worden uitgebouwd tot een onverharde weg. Hiertoe dienen wegen te worden verbreed, bruggen te worden gebouwd en dijken te worden aangelegd. Er is veel wateroverlast in het regenseizoen. Wanneer iemand in het regenseizoen overlijdtdan moet de kist met een touw over het water worden getrokken. De stichting ziet en weet dat dit beter kan!

Doel:

Het doel van de stichting Amigos de João Afonso voor dit project is het bevorderen van de bereikbaarheid van João Afonso door de lokale bevolking financiële en materiële ondersteuning te bieden bij de wegwerkzaamheden.

Beoogde realisatieperiode:

2017-2020

Project status:

Dit project bevindt zich in de beginfase. De lokale uitvoerders van dit project zijn per mei 2017 onder begeleiding van onze lokale vertegenwoordigers gestart met de werkzaamheden aan de toegangsweg van João Afonso.